Filterpapper

- Apr 27, 2017-

Det mesta av filterpappret är tillverkat av bomullsfibrer och använder olika metoder enligt olika användningsområden. Eftersom materialet är en fiberproducerad produkt finns det otaliga hål på sin yta för att passera av vätskeformiga partiklar och de större fastämnena kan inte passera. Denna egenskap tillåter separation av flytande och fasta ämnen blandas ihop.

Papperskromatografi är en inert anhängare av filterpapper. Filtrera pappersfibrer och vatten har en stark affinitet, kan absorbera ca 22 %% vatten och i vilket 6e vatten är vätebindningsformen och cellulosahydroxylkombinationen, är det i allmänhet svårare att avlägsna och filterpappersfibrerna och organiska lösningsmedel Är mycket svag affinitet, så den allmänna papperskromatografin är faktiskt filtervätskans kombinationsvatten fibrer för stationära faser, med organiska lösningsmedel som flytande faser, när flödet Xiangyanpapper passerar genom provet, löses lösningen på provpunkten kontinuerligt Mellan vattnet och den organiska fasen, och några prover flyttas med flödet. I den icke-lösta zonen, vid denna omfördelning av en del av lösningen genom flöde till den stationära fasen (vattenfas). Med flödesfasens rörelse allokeras olika delar kontinuerligt enligt deras respektive fördelningskoefficienter och rör sig längs flödet så att materialet separeras och renas.

Filterpapper (filterpapper) är ett vanligt kemiskt laboratoriefiltreringsverktyg, den vanliga formen är rund, tillverkad av bomullsfibrer.