Egenskaper för filterpapper

- Apr 27, 2017-

Att välja lämpligt filterpapper kan bestämmas genom att ta hänsyn till följande fyra faktorer.

Hårdhet: Filterpapperet blir vått vid filtrering. En viss långfiltrering av experimentella steg bör överväga användningen av vått vatten efter det hårda filterpapperet.

Filtreringseffektivitet: Tätheten och storleken på porösa hål i filterpappret påverkar dess filtreringseffektivitet. Effektivt filterpapper är snabb och hög upplösning.

Kapacitet: Vid filtrering av de fasta partiklarna som ackumuleras eller blockerar hålen i filterpapperet, desto mer täta porösa porer, desto högre är kapaciteten hos filtret, vilket möjliggör mer filtrering av filtret.

Applicability: Vissa filterpapper görs med speciella produktionssteg, som i testmedicinen som används för att bestämma kvävehalten i blodet, får inte använda något kvävefilterpapper.

Observera att filterpapper inte kan filtreras zinkklorid, annars filtreras papperskorgen av zinkklorid