Urvalsfaktorer

- Apr 27, 2017-

Huvudbedömningen bör ges vid val av filterpapper:

1, effektivt område stor, det vill säga filter papper utrymme, damm volymen är stor, motståndet är liten, livslängden är lång, naturligtvis kostnaden för motsvarande ökning.

2, den finare fiberdiametern, ju bättre avlyssningseffekten, är filtreringseffektiviteten motsvarande högre.

3, bindemedelshalten i bindemedlet är hög, papprets draghållfasthet är hög, filtreringseffektiviteten är hög, förlusten av hårfenomen är mindre, filtermaterialets botten dammupphängning, bra motstånd, men motsvarande ökning av resistansen.